Praca w każdym gabinecie kosmetycznym wymaga wiedzy i odpowiedzialności za higienę i bezpie­czeństwo własne oraz klientów. Ryzyko zakażenia patogenami (wirusowymi, bakteryjnymi, grzybowymi) jest bardzo duże i dlatego powinien obowiązywać tu reżim sanitar­ny. Narzędzia, które przerywają ciągłość skóry muszą być zawsze dezynfekowane, myte i steryl...

Praca w każdym gabinecie kosmetycznym wymaga wiedzy i odpowiedzialności za higienę i bezpie­czeństwo własne oraz klientów. Ryzyko zakażenia patogenami (wirusowymi, bakteryjnymi, grzybowymi) jest bardzo duże i dlatego powinien obowiązywać tu reżim sanitar­ny. Narzędzia, które przerywają ciągłość skóry muszą być zawsze dezynfekowane, myte i sterylizowane. Poleca się stosowanie narzędzi i sprzętów jednorazowych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, konieczna jest prawidłowa sterylizacja. Stosowanie się do przyjętych  zasad dezyn­fekcji i sterylizacji to podstawowy warunek bezpiecznej pracy w każdym gabinecie kosmetycznym.

Więcej